Jdi na obsah Jdi na menu

Použití a informace o hasicích přístrojích

Hasicí přístroje

 
Každý z typů hasicích přístrojů je sice určen pro jiný účel, ale jejich princip je společný: hasivo odnímá plamenům kyslík a ochlazuje je. Vodní a pěnové hasicí přístroje navíc smáčením hořícího materiálu znemožňují jeho dalšímu hoření.


Umisťování hasicích přístrojů
Hasicí přístroj bychom měli mít pověšen tam, kde hrozí reálná možnost požáru, tedy například v místnosti s plynovým spotřebičem (vařič) nebo poblíž hlavního vchodu. Jestliže založíte přístroj kamsi do zapadlého regálu v dílničce, mohli jste si vydání za něj ušetřit. Hasicí přístroj musí být po ruce; zejména je to nutné v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami.


ObrazekZacházení s hasicími přístroji
Při požáru zamíříme proud hasiva do ohniska tak, abychom jeho proudem nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo se při používání vodních přístrojů neopařili. U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně.
Přesto, že současné konstrukce přístrojů umožňují proud hasiva uzavřít, odborníci důrazně varují před používáním částečně vyprázdněných přístrojů. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout, nakolik jsme při zdolávání drobnějšího zahoření náplň hasiva vypotřebovali, mohlo by se nám při dalším požáru stát, že po vychrlení několika decilitrů by hasicí přístroj přestal fungovat a my bychom vyhořeli. Z tohoto důvodu je nutno vždy i po sebe kratším použití dát přístroj znovu naplnit.


Druhy hasicích přístrojů

Vodní:
Pro hašení většiny běžných materiálů jsou známé vodní hasicí přístroje zcela postačující. Mají však jedinou výraznou nevýhodu: proud vody, která při hašení z přístroje stříká, je elektricky vodivý, takže přístroj nelze použít k hašení obytného domu, u něhož není vypnuta elektrická instalace.

Sněhový:
Tento přístroj vyvíjí bohatou obal tvořenou C02, kysličníkem uhličitým. Obal pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody. Obal CO2 je elektricky nevodivý, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.

Práškový:
Hasicí přístroje práškové se hodí pro hašení prakticky všech pevných materiálů, látek kapalných (ředidla, pohonné hmoty, oleje), pro hořící plyny (propan-butan), přičemž se nemusíme obávat úrazu proudem při hašení hořících obytných domů, v nichž nebyla odpojena elektřina. Přístroj funguje s velmi dobrou účinností, přičemž obsluha není ohrožena, při hašení s ním nevznikají žádné jedovaté zplodiny.

Halotronový:
Halotronové hasicí přístroje, které nahradily dnes už nevyráběné přístroje halonové, jsou sice ze všech nejdražší, ale pracují s vysokou účinností, přičemž se dají použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhoucích látek. Hasivo na bázi tetradekafluorhexanu účinně ochlazuje plameny a zabraňuje kyslíku k nim pronikat. Protože se beze zbytku rozptýlí a nevytváří žádné nežádoucí usazeniny, je vhodné pro hašení jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných elektronických zařízení. Nedoporučuje se používat jej v uzavřených prostorech bez větrání, protože aktivní látka se teplem rozkládá na složky škodící zdraví.

Pěnový:
Tento přístroj vyvíjí bohatou pěnu tvořenou vodou a pěnidlem. Pěna pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody. Pěna je elektricky vodivá, takže při požáru musíte hledat a vypnout hlavní vypínač elektrického rozvodu.


Rady pro nákup
Nepřijdete-li sami na to, který hasicí přístroj potřebujete, nechte si poradit v našem servisu.

Zacházení s přístrojem si v servisu rovněž nechte vysvětlit.
Vzhledem k značnému rozdílu cen u jednotlivých servisů obejděte obchodů víc. Vyplatí se to.

Některé dovážené přístroje nemusí odpovídat našim předpisům – v případě pochybnosti vyžadujte v prodejně atest či prohlášení o shodě.

Při nákupu vyžadujte záruční list a zjistěte si, kde a za kolik je možno použitý hasicí přístroj znovu naplnit.